Avís legal y Política de privacitat

INTERVENTO2 S.L., titular i responsable del lloc web, d’ara endavant INTERVENTO, posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web sobre quines són les condicions d’ús.

INTERVENTO2 S.L. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació d’avisar-ho prèviament ni de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web d’INTERVENTO2 S.L..

1. Dades identificatives

Nom de domini: www.intervento.com
Nom comercial: Intervento
Denominació social: INTERVENTO2 S.L.
NIF: B80690910
Domicili social: Calle Fernando Poo 3, 28045 MADRID
Telèfon: +34 91 517 14 43
E-mail: administracion@intervento.com
Registre Mercantil de Madrid, Tom 6944, Llibre 0, foli 54, secció 8, full M-112981

2. Usuaris

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’Usuari, i es compromet a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí exposades,

L’accés i ús al lloc web d’INTERVENTO atribueix a qui el realitza la condició d’Usuari, acceptant aquest, des d’aquest moment mateix, plenament i sense cap reserva, aquestes disposicions, avisos o instruccions que, en relació amb determinats serveis i continguts, es puguin oferir, o als quals es pot enllaçar a través d’aquest lloc web, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

3. Utilització de la web, dels seus serveis i continguts pels usuaris

L’Usuari accedeix a la pàgina web sota la seva responsabilitat exclusiva, i es compromet a utilitzar el lloc web i els seus serveis i continguts de conformitat amb les lleis, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, i haurà de respondre davant del RESPONSABLE o davant de tercers de qualsevol dany i perjudici que pugui produir-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació o d’aquestes condicions d’ús.

Així mateix, queda prohibit l’ús de la web amb fins il·lícits o lesius contra INTERVENTO o qualsevol tercer, o que de qualsevol manera pugui causar perjudici o impedir el funcionament normal del lloc Web.

L’Usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra manera, danyar les dades, textos, programes o documents electrònics que hi hagi a la web, i llevat que hagi obtingut prèvia i expressa autorització d’INTERVENTO, s’abstindrà de copiar, obtenir i fer un ús indegut de qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general, qualsevol mena de material accessible a través de la Web.

El vincle que s’estableix entre l’Usuari i INTERVENTO a través de la consulta del lloc web de cap manera constitueix una relació mercantil o professional, ni una vinculació contractual.

4. Drets de propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i resta d’elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat d’INTERVENTO, o si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, a més d’inscrits als registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat a la qual es destinin, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització dels continguts requereix en tot cas l’autorització prèvia i per escrit d’INTERVENTO.  Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens a INTERVENTO i que poguessin aparèixer al lloc web pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. INTERVENTO reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, i la seva sola menció o aparició al lloc web no implica l’existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part d’INTERVENTO.

Si vostè té qualsevol tipus d’observació pel que fa a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic administracion@intervento.com

5. Exempció de responsabilitats

Funcionament i continguts de la web

INTERVENTO no pot garantir la disponibilitat i continuïtat del funcionament del portal, dels seus serveis i continguts, ja que el seu allotjament i comunicacions depèn de tercers proveïdors. Per això no es fa responsable dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que, eventualment, es poguessin ocasionar en eines informàtiques de tercers o que puguin derivar-se de fallades en l’accés o de la manca de disponibilitat o continuïtat de la Web o dels seus serveis.

INTERVENTO no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de tercers que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través de la web, comprometent-se en tot cas INTERVENTO a actuar amb la major diligència possible per retirar-ne qualsevol informació, publicació o contingut dels que rebi notícia que han estat manipulats o que contravenen la legalitat, la moral o l’ordre públic.

L’Usuari podrà informar INTERVENTO de qualsevol irregularitat de la qual tingui coneixement fonamentat, a través de l’adreça electrònica a dalt indicada.

Ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’Usuari. En cap cas aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal, i no s’utilitzaran per recollir-ne.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’Usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament a les àrees, serveis o promocions reservats exclusivament a ells sense necessitat de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc. En aquests casos es tracta de cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’Usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l’Usuari.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al seu equip (consulti les instruccions del seu navegador). Per a més informació, cliqui la nostra Política de Cookies

Política de enlaces

Aquestes Condicions d’Ús es refereixen únicament a la pàgina web d’INTERVENTO i no s’apliquen als enllaços o a les pàgines web de tercers que, si escau, siguin accessibles des d’aquesta web.

La presència d’aquests enllaços té una finalitat merament informativa i divulgativa: l’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat de complementar o visualitzar la informació oferta a través d’aquests. En el cas que l’Usuari vulgui procedir a l’adquisició de material difós, queda sotmès als termes i condicions del lloc web de destinació on es comercialitzi, per a la qual cosa se’n recomana la lectura prèvia.

INTERVENTO no exerceix cap titularitat sobre els continguts i serveis que continguin terceres pàgines web a les quals es pugui enllaçar des d’aquest lloc web, i per tant, no assumeix cap responsabilitat, ni directa ni subsidiària, sobre aquestes pàgines web, ni sobre els resultats que puguin derivar-se per a l’Usuari a l’hora d’accedir-hi i usar-ne els continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legalitat, la moral o l’ordre públic en el cas que ens sigui advertit i justificat per l’Usuari o perjudicat.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’Usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet.  Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, punt d’accés, etc.

6. Política de prtecció de dades de caràcter personal

Quan en sol·licitar informació o contacte, o per a l’accés a determinats continguts o serveis, sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, incloent-hi l’adreça electrònica, l’Usuari garanteix que aquestes dades són certes, exactes, autèntiques i vigents.

INTERVENTO donarà a aquestes dades el tractament que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, segons els termes indicats a la nostra Política de Privacitat que pot consultar clicant aquí.

7. Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb aquest lloc web, serà aplicable la legislació espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que es pugui derivar de l’accés a la pàgina web, l’Usuari i l’INTERVENTO acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Madrid, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre, llevat d’aquells supòsits en què el fur sigui irrenunciable.

 


Política de privacitat

1. Informació a l’usuari

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

INTERVENTO2 S.L. és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l’USUARI, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les seves dades personals?

Fins del tractament:

Per quin motiu podem tractar les seves dades de caràcter personal?

Perquè el tractament està legitimat per l’article 6 de l’RGPD de la manera següent:

Durant quant de temps guardarem les seves dades de caràcter personal?

Les dades es conservaran durant només el temps necessari per complir la fi del tractament, o mentre hi hagi prescripcions legals que en dictaminin la custòdia, i quan ja no calguin, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir l’anonimització de les dades o la seva destrucció total.

Les dades de subscriptors a la newsletter, de forma indefinida mentre vostè no retiri el seu
consentiment o en formalitzi la baixa.

A qui facilitem les seves dades personals?

No es preveu cap comunicació de dades personals a tercers tret de, si calgués per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d’encarregat del tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els seus drets?

Els drets que l’USUARI té són:

Dades de contacte per exercir els seus drets:

INTERVENTO2 S.L. Calle Fernando Poo, 3 – 28045 (Madrid).

Dades de contacte del delegat de protecció de dades (DPO): Obdulia Vélez Izquierdo, Calle Fernando Poo, 3 – 28045 (Madrid). E-mail: lopd@intervento.com

2. Caràcter obligatori o facultatiu de la informació facilitada per l’usuari

El RESPONSABLE informa que la introducció de dades als camps habilitats al formulari de contacte o de registre per a l’enviament de butlletins informatius és necessària per poder tramitar la sol·licitud corresponent. L’USUARI accepta expressament, lliurement i inequívocament el tractament de les seves dades en fer l’enviament de la sol·licitud o registre corresponents.

L’USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són certes, i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

3. Mesures de seguretat. Deure secret i confidencialitat.

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades de caràcter personal, el RESPONSABLE compleix totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades de caràcter personal de la seva responsabilitat, i amb els principis descrits a l’article 5 de l’RGPD, pels quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, i són adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractades.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen l’RGPD i l’LOPDGDD per tal de protegir els drets i les llibertats dels USUARIS, i que els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. Modificació de la política de privacitat

El RESPONSABLE podrà modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment i amb els tractaments que es realitzin, i es publicarà en aquesta Web.

(versió V1223)

 


Política de privacitat XS

1. Informació a l’usuri

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades personals?

INTERVENTO2 S.L., d’ara endavant el RESPONSABLE, informa l’Usuari que ha creat un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram i LinkedIn; que és el Responsable del tractament de les dades de caràcter personal de l’Usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials, i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la informació següent sobre el tractament:

Per què tractem les seves dades personals?

Finalitat del tractament: mantenir una relació entre l’USUARI i el RESPONSABLE, que pot incloure les operacions següents:

Per quin motiu podem tractar les seves dades de caràcter personal?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR. L’interessat ha donat el seu consentiment al tractament de les seves dades de caràcter personal per a un o més fins específics. L’USUARI disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE, mostrant així interès en la informació que s’hi publiqui. Per tant, en el moment de sol·licitar seguir-nos pels nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades de caràcter personal publicades al seu perfil.

L’USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

El RESPONSABLE té accés i tracta aquella informació pública de l’USUARI, en especial el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social, i únicament s’incorporaran a un fitxer del RESPONSABLE quan calgui per tramitar la petició de l’USUARI.

Durant quant de temps guardarem les seves dades de caràcter personal?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l’USUARI no revoqui el consentiment prestat, tal com s’indica en aquesta Política de Privacitat.

A qui facilitem les seves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l’USUARI a través de les xarxes socials del RESPONSABLE, incloent-hi les dades de caràcter personal, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que l’USUARI utilitzi, per la qual cosa podria quedar a disposició pública d’altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des del perfil de cada xarxa social, l’USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure els permisos que s’han concedit, eliminar-los o desactivar-los, i eliminar o desactivar qualsevol aplicació d’un tercer que ja no es vulgui fer servir.

No es preveu cap comunicació de dades de caràcter personal a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el Responsable té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Quins són els seus drets?

Drets de l’Usuari: només es podran satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control del RESPONSABLE.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

INTERVENTO2 S.L.. Calle Fernando Poo, 3 – 28045 Madrid.

Dades de contacte del delegat de protecció de dades: Obdulia Vélez Izquierdo, C/ Fernando Poo 3, 28045 Madrid, e-mail: lopd@intervento.com

2. Utilització del perfil

El RESPONSABLE realitzarà les següents actuacions:

L’USUARI sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

3. Publicacions

L’USUARI, un cop sigui seguidor o s’hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. L’USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o bé comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat un USUARI.

L’USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la pròpia privacitat.

El RESPONSABLE no emmagatzemarà en cap fitxer les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social, però sí que romandran a la xarxa social.

4. Dades de menors 

DADES DE MENORS D’EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L’accés i el registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Per la seva banda, si l’USUARI té capacitats especials i mesures de suport acordades, cal que qui n’exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela, o qui presti aquells suports, n’acrediti la representació mitjançant document vàlid.

El RESPONSABLE queda expressament exonerat de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l’ús de les xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials que requerien mesures de suport de tercers en l’ús d’aquestes xarxes.  Les xarxes socials del RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d’edat. Per això, si l’USUARI és menor d’edat, no s’ha de registrar en, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE, ni tampoc proporcionar cap informació personal.