Museologia, Disseny d’exposicions, Museografia, Disseny museogràfic, Arquitectures efímeres, Disseny d’il·luminació, Disseny gràfic, Consultoria, Museus, Exposicions, Sales d’exposició, Exposicions permanents, Exposicions temporals, Exposicions itinerants, Centres d’interpretació, Museus corporatius, Patrimoni Històric, Il·luminació, Plans directors, LED, Eficiència energètica, Luminotècnia, Audiovisuals, Producció, Muntatge d’obres d’art, Desmuntatge exposicions, Art handler, Muntatge de peces, Instal·lació d’Art, Disseny expositiu, Disseny de suports especials, Lluminàries d’execució especial, Lloguer il·luminació, Lloguer audiovisuals, Museografia, Producció audiovisual, Prescripció d’equips, Embalatge, Comissariat, Il·luminació, Direcció tècnica, Direcció facultativa, Coordinació d’exposicions, Conservació de BC, Gestió cultural, Logística, Manteniment, Càlcul de factor d’il·luminació natural, Assessorament, Senyalètica, Art, Aplicacions multimèdia, Identitat visual, Prototips, Continguts, Enginyeria Audiovisual, Il·luminació dinàmica, Plànols constructius, Il·luminació, Conceptualització il·luminació, Il·luminació de conjunts històrics, Il·luminació de monuments, Vitrines, Il·luminació d’edificis singulars, Programació multimèdia, Càlculs lumínics, Audiovisuals, Simulacions, Renders, Il·luminació esglésies, Sostenibilitat, Il·luminació sostenible, Museografia sostenible, Serveis a l’art contemporani.

R

Intervento RED

InterventoRED és un espai plural de trobada on intercanviar coneixement i reflexió sobre il·luminació i museografia.

E

Editorial

Part de la nostra experiència es recull en 3 publicacions adreçades a professionals relacionats amb l'urbanisme, el patrimoni històric, la il·luminació i la comunitat educativa.

D

Difusió

La plataforma InterventoRED funciona també com a mitjà de difusió del nostre coneixement sobre la cultura de la llum.

M

Museografia

A

Audiovisual

I

Il·luminació