Canal de Denúncies

Accedir al canal

 

A través d’aquest canal podrà comunicar irregularitats o incompliments de normatives internes o externes en matèries que afectin Intervento2 S.L, els seus Professionals o les seves activitats.

Aquest sistema està dissenyat, establert i gestionat de forma segura per garantir la confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol altra persona esmentada a la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa, així com la protecció dades, impedint l’accés de personal no autoritzat.

Així mateix, el sistema permet que la comunicació es faci de forma anònima.

Intervento2 S.L. no permetrà que s’adopti cap tipus de represàlia contra els informants de bona fe que comuniquin a través d’aquest canal fets que puguin ser incompliments normatius dels seus professionals d’acord amb allò establert a la legislació vigent.

 

També podeu accedir-hi escanejant el codi QR següent des del dispositiu mòbil.