Compromís i proactivitat.
Dissenyem per ser sostenibles, respectant i treballant per l'equitat i la igualtat de les persones dins de la nostra estructura, tot reconeixent la diversitat com a valor per créixer.

Política integrada de qualitat, medi ambient i seguretat i salut a la feina

Hem desenvolupat un sistema integrat de gestió de qualitat, medi ambient i salut a la feina, per la qual cosa hem obtingut les certificacions ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.

01

Agenda 2030 Global compact

Intervento és membre del Pacte Mundial de les Nacions Unides des del 2012, confirmant el seu compromís amb els Deu Principis del Pacte Mundial, basats en el respecte dels drets humans i laborals, la protecció mediambiental i la lluita contra la corrupció, i enfocats a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible. Reptes com ara el canvi climàtic, l'escassetat d'aigua i el sanejament, la descarbonització del sistema energètic, la necessitat d'infraestructures resilients i de desenvolupament de ciutats més sostenibles, són desafiaments que ens interpelen. Només mitjançant la implicació activa de governs, empreses i ciutadania serà possible resoldre els principals problemes mundials.

02

Sostenibilitat

Els projectes del futur seran cada cop més tecnològics i complexos, fet que es tradueix en grans costos de materials, més generació de CO2 i un increment del consum d'energia. Per això, a Intervento creiem que la museografia ha d'incorporar criteris de sostenibilitat, com l'ajust de l'ús energètic, la formació per al conjunt de professionals al voltant de l'economia espiral, i una visió molt més conscient de la petjada que deixem al medi ambient.

03

Transparència, equitat i igualtat

Potenciem la diversitat i la igualtat, i defensem l'equitat i la igualtat de gènere en qualsevol posició de la nostra organització, comptant amb més d'un 50% de dones al nostre equip: des de llocs de direcció fins a il·luminadores, tècniques d'audiovisuals i muntadores d'exposicions.

Oferim igualtat d'oportunitats i accés, independentment de l'origen ètnic o social, la llengua, la religió o les conviccions, opinions polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinença a una minoria, naixement, discapacitat, edat, identitat sexual o qualsevol altra característica.

Promovem una cultura inclusiva on hi ha consciència per connectar la diversitat, mantenint un entorn de respecte i escolta.

04