Il·luminació de l’església de Sant Vicenç del castell de Cardona.

Esglésies

Agència Catalana del Patrimoni Cultural

2016

L'església de Sant Vicenç, situada al recinte emmurallat del castell de Cardona, és un dels millors testimonis de l'arquitectura del primer romànic català. Es tracta d'un edifici religiós històric que ha perdut la funcionalitat litúrgica, per la qual cosa el projecte d'il·luminació s'ha de centrar a aconseguir una millor il·luminació en el pla del sòl, especialment en la nau central, que és on se celebren els actes públics.

Per altra banda, la imatge de l’espai històric ha de ser preservada. Contemplar-lo lliure d'artefactes de la nostra època és impossible, però hi ha maneres d'aproximar-s'hi adaptant la il·luminació a la simetria de l'espai i dissenyant lluminàries o suports que encaixin visualment. Això permet una il·luminació més equilibrada, aconseguint així una representació de l'espai més fidedigna, sense ruptures lluminoses marcades als diferents plans. El projecte resol les necessitats de les visites guiades, tant pel que fa als aspectes més funcionals com ara la il·luminació d'accessos a l'església i al cor, com en els accents més espectaculars sobre el paviment original de la nau lateral dreta o la cripta.

Treball realitzat: Disseny, producció i muntatge de la il·luminació.

Fotografies: Álvaro Valdecantos.

Projectes relacionats