Disseny de projecte museogràfic de les obres de teatre de Gil Vicente

Disseny Museogràfic

Museo Nacional del Teatro

2022

Projecte museogràfic que mostra una imatge general de les obres de teatre de Gil Vicente a partir de la mostra de peces textuals, vestuaris i audiovisuals immersius.

El disseny museogràfic es va basar en les estructures que sostenen les tramoies teatrals clàssiques, generant un mòdul-bastidor que va servir per generar murs i acollir vitrines, taules, gràfica i pantalles. Els audiovisuals acompanyaven el visitant durant tota la visita, formalitzant-se en diferents experiències que anaven des d'un recorregut sonor fins a la recreació d'una escenificació de les obres de Gil Vicente. Tots els elements van ser dissenyats per ser muntats, desmuntats i reutilitzats per tal de facilitar-ne la itinerància.

Treball realitzat: Conceptualització. Disseny museogràfic, disseny gràfic, disseny d'il·luminació, disseny d'audiovisuals. Direcció Tècnica. Producció i muntatge de museografia, audiovisuals i il·luminació.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats