Il·luminació ornamental de les Catedrals de Plasència.

Ornamental

Agencia Extremeña de la Energía. Ayuntamiento de Plasencia

2019

Es tracta del conjunt de dues catedrals: La Catedral Vella constitueix un exemple molt interessant de transició del romànic al gòtic, mentre que la construcció de la Catedral Nova s'estén al llarg dels segles XV i XVI i és d'estil gòtic renaixentista.
Intervento va guanyar el concurs d'idees per al disseny i remodelació de l'enllumenat ornamental de les catedrals, així com la direcció tècnica d'aquesta instal·lació.

La nova il·luminació té una vocació hermenèutica i es va construir tot evitant al màxim tècniques d'inundació, en la recerca d'un equilibri entre la percepció a certa distància i la propera. La suma d'il·luminacions parcials permet una lectura adequada de la morfologia de les edificacions, afegint-hi fins i tot accents particulars que ajuden a entendre millor aquesta arquitectura històrica.
Un dels elements rellevants és el gran mur mitger de maó, frontera entre les dues catedrals, sobre el qual hem volgut cridar l’atenció amb una il·luminació de tonalitat diferent. Destacar l'arquitectura inconclusa ajuda a entendre el procés constructiu al llarg dels segles.
S'ha posat especial intenció que la il·luminació no resulti molesta per a les espècies d'aus que resideixen a la coberta de la catedral, tot evitant que la llum arribi a les zones més properes als nius. A més, tots els equips instal·lats sobre l'arquitectura queden ocults a la vista i han estat instal·lats amb estrictes criteris de reversibilitat.

Treball realitzat: Projecte i direcció tècnica de la il·luminació exterior.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats