Renovació de la il·luminació del Monument 11-M.

Ornamental

Ayuntamiento de Madrid

2020

Amb motiu de la restauració del monument per solucionar filtracions i la lectura correcta de la gràfica inserida a l'interior de l'obra, es va plantejar renovar la il·luminació. Aquesta consistia en una sèrie d'equips de tecnologia tradicional d'alta potència que no resolien correctament la il·luminació, a causa de la pròpia òptica dels equips i a la pèrdua de flux lluminós, atès que l'edificació està feta amb maons de vidre.

A banda de reduir notablement la potència emprada, es va procedir a instal·lar un anell metàl·lic perimetral sota el sostre de vidre a tall de superfície reflectora que, a més de reduir la contaminació lumínica, retorna gran part del flux lluminós cap a l'interior, amb la qual cosa s'aconsegueix un valor d'uniformitat en tot el desenvolupament lateral de la forma cilíndrica i una percepció correcta de la forma interior que conté la gràfica. El disseny de les seqüències d'il·luminació dinàmica va ser realitzat per María Gil de Montes, i la programació per César Linares.

Treball realitzat: Projecte i direcció tècnica de la il·luminació exterior.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats