Museu d’Escultura a l’Aire Lliure de La Castellana.

Museus / Centres Culturals

Ayuntamiento de Madrid

2022

El 1968 s'aprova el projecte de construcció del pont redactat per Alberto Corral, Fernández Ordóñez i Julio Martínez. Les baranes les va dissenyar Eusebio Sempere. És iniciativa d'aquest darrer la creació d'un museu d'escultura a l'aire lliure, cosa que ja era tendència a altres ciutats europees. La inauguració oficial va tenir lloc el 1979, malgrat que estava pràcticament instal·lat des del 1972. El motiu d’aquest lapse fou la negativa de l'alcalde franquista Arias Navarro a instal·lar la Sirena Varada de Chillida, d'una mica més de sis tones de pes, adduint problemes estructurals que els enginyers autors del projecte negaven.

Acompanyant el projecte de reordenació i rehabilitació de l’espai cobert pel pont, es va realitzar el projecte d’il·luminació general i museogràfica del conjunt. En origen, la cara inferior del tauler comptava amb unes lluminàries encastades per a fluorescència protegides amb difusor d’opalina. Tot i que aquest sistema era manifestament insuficient, però part del projecte original, es va decidir mantenir-les substituint la fluorescència per lluminàries LED. Conscients de la deficiència del sistema, es van afegir a banda i banda de cada cassetó dues línies lluminoses contínues de la longitud adequada per assegurar un bon nivell d'il·luminació a nivell del sòl. La il·luminació museogràfica s'ha realitzat projectant obra per obra d'acord amb la seva morfologia en les posicions que en permeten millor la percepció. S'hi va afegir un sistema d'il·luminació dinàmica a la zona de la cascada.

Treball realitzat: Disseny i direcció tècnica de la il·luminació museogràfica.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats