Replantejament de la il·luminació de l’antic convent de Santa Fe.

Museus / Centres Culturals

SIT

2018

L'any 1999 el Ministeri de Cultura va aprovar el projecte de restauració del convent de Santa Fe de Toledo com a ampliació del Museu de Santa Cruz. El projecte va ser encarregat a l'arquitecte A. Ballarín. Una part rellevant de la intervenció va ser l'excavació arqueològica que va finalitzar el 2003, els resultats de la qual permeten reconèixer a l'edificació vestigis de més d'un mil·lenni d'antiguitat. L'obra va comptar amb la supervisió i el suport d'un equip de professionals de l'Institut del Patrimoni Històric Espanyol (avui IPCE) que va incloure la redacció del projecte d'il·luminació general dels diferents espais. En aquell moment no es va considerar oportú incloure-hi una dotació d'equips per a il·luminació museogràfica, atès que convenia esperar el projecte museològic i museogràfic que hauria de dotar de continguts aquest espai històric. Quinze anys més tard, el conjunt del museu ha acollit les obres d'una col·lecció privada amb un projecte museogràfic dissenyat per Juan Pablo Rodríguez Frade.

La intervenció realitzada bàsicament ha consistit a replantejar la il·luminació dels espais amb més valor des del punt de vista arqueològic i històric, com ara la Sala de l'Alfarje (teginat) o la capella de Betlem, i a realitzar la il·luminació museogràfica a les diferents sales destinades a l'exposició de la col·lecció d'art.
La il·luminació general dels diferents espais que es va realitzar en el seu moment, amb lluminàries existents al mercat allà on es va considerar que encaixaven formalment i amb d’altres dissenyades per a l'ocasió, encara està en funcionament. La tecnologia emprada en el seu moment va ser fluorescència d'alta qualitat (IRC 90, Tc=3000K).

Treball realitzat: Disseny i execució del projecte d’il·luminació.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats