Lluminària d’execució especial per a la il·luminació del Baldaquí de les Ànimes.

Disseny Lluminàries

Fundación Edades del Hombre

2019

A l'edició de 2019 destaca la il·luminació del Baldaquí de les Ànimes; vam fer una lluminària d'execució especial formada per una sèrie de tubs verticals de diferents longituds en vidre opalí suspesos d'una estructura metàl·lica a tall de baldaquí.

Les ànimes són alhora úniques i iguals. Quina forma deuen tenir les ànimes? Si tenim en compte l'origen etimològic de la paraula ànima, que es troba al terme grec ‘ànemos’, significa vent. Sembla difícil atorgar-li una forma definida a allò que és vent, buf, alè. Tot i que ens hagués encantat poder treballar amb aquest concepte, no vam tenir més remei que cenyir-nos a la forma. El que més s'hi adapta és una línia prou curta com per perdre el caràcter de línia, però prou llarga com per no convertir-se en un punt. Cadascuna de les ‘ànimes’ es pot regular mitjançant un sistema de control programat de manera que cadascuna de les peces es va encenent i apagant de manera seqüencial.

Treball realitzat: Disseny i producció d'il·luminació, lloguer d'equips d'il·luminació, il·luminació d'exposició. Disseny i producció de lluminària d’execució especial.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats