Il·luminació ornamental de la Casa de la Moneda.

Disseny Lluminàries

Fundación Endesa. Ayuntamiento de Segovia.

2013

En l'últim procés d'adequació de la Casa de la Moneda de Segòvia (CECA) es va realitzar la il·luminació ornamental del conjunt. Una part rellevant del projecte va consistir en el disseny d'algunes lluminàries, entre les quals destaquem el banc amb llum, les espigues d'una zona enjardinada i el neó a tocar de l'entrada.

A l'entrada del conjunt vam posar un neó basat en un text del discurs sobre la figura cúbica de Juan de Herrera: “En la major concordança hi ha major repòs, on hi ha més repòs hi ha més igualtat, on hi ha major igualtat hi ha major perfecció”. Aquesta lluminària gràfica, sumada a un lleuger realç de la portalada, completava una discreta il·luminació general de la zona.
Davant del primer edifici en el lateral del qual se suporta el neó hi ha uns bancs que vam fer servir com a suport d'una lluminària. A banda de ser els bancs en si mateixos objectes lluminosos, allotgen equips de llum rasant cap a la façana de l'edifici.
Darrere d'ells, a la zona de parterres, vam inserir unes peces que anomenem “joncs de llum” fetes d’acer Corten de les quals emergien petits punts de llum acolorida.

Treball realitzat: Disseny de lluminària i disseny d'il·luminació.

Fotografies: José Luis de la Parra

Projectes relacionats