Il·luminació de la Capilla de las Siervas de los Pobres.

Esglésies

David Hidalgo Arquitectos

2018

Es tracta de la capella d’un convent modern amb alguns elements decoratius de bona factura. Amb motiu de la seva reforma, es va realitzar un estudi d'il·luminació senzill, molt funcional, però amb força escenes adaptades als hàbits d'ús de la congregació.

Tot i tractar-se d'una obra menor, és un exemple de bon plantejament i execució que combina l'atenció als costums d'ús i les necessitats visuals de les usuàries amb la implementació d'alguns gestos lluminosos interessants, com ara la creu al sostre semiil·luminada o el realçament a contrallum dels vitralls.

Treball realitzat: Disseny d'il·luminació.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Vídeo del projecte

Projectes relacionats