Il·luminació de l’Església de Sant Martí Pinario

Esglésies

Seminario Mayor. Fundación Endesa

2013

Acabada el 1652, és obra de Mateu López i González de Araújo. Té una sola nau longitudinal de grans proporcions, tancada amb voltes de falsos cassetons. La volta del creuer es tanca amb una cúpula de mitja taronja a través de la qual ingressa profusament la llum natural. Els retaules de l'altar major són obra de Fernando Casas y Novoa, i el cadirat barroc del rerecor de Mateo de Prado.

L'absència d'activitat litúrgica i l'existència d'un museu que comença a l'antesala a la sagristia ha transformat d'alguna manera l’església mateixa en museu. Aquesta circumstància va portar a fer un plantejament més museogràfic sense oblidar la component de llum general necessària especialment a la nau central des de l'accés al creuer tancada amb volta de canó; aquí la il·luminació indirecta és més elevada i s'acompanya d'unes lluminàries d'execució especial ubicades a les columnes que flanquegen les obertures a les capelles laterals. Es va prestar una atenció especial al realç dels retaules de l'altar major, creuer i el cadirat del rerecor, on es va instal·lar una catenària de protecció de l'obra contenint part del sistema d'il·luminació.

Treball realitzat: Disseny d'il·luminació, disseny de lluminàries, instal·lació de la il·luminació interior i il·luminació de l'església.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats