Il·luminació de l’Església Convent de Santa Clara.

Esglésies

Fundación de las Edades del Hombre

2020

El convent, en el qual s'ha intervingut parcialment, compta amb els enteixinats policromats de l'església original, la restauració de la qual va rebre el premi Europa Nostra el 1988. La reforma per a la creació del museu de pintura medieval ha estat centrada en el cor baix amb pintures dels segles XIII i XIV, l'església barroca amb el retaule de Churriguera, una ala del claustre i el cor.

Una part essencial del nou projecte ha estat la reforma de la il·luminació dels espais esmentats, atenent en primer terme a criteris de conservació i presentació de les obres.

Treball realitzat: Disseny i execució del projecte d’il·luminació.

Fotografies: José Luis de la Parra.

Projectes relacionats