Pla director d’il·luminació de Segòvia.

Planes Directores

Ayuntamiento de Segovia

2014

En aquest pla es va abordar de manera integral la transformació del paisatge nocturn de la ciutat i, com tants altres projectes, ha quedat arraconat en alguna oficina municipal. Potser l'únic de la seva naturalesa que va merèixer el muntatge d'una exposició amb finalitats divulgatives a la sala de l'Alhóndiga de Segòvia, i que va ser visitada per nombrosos veïns.

El pla contemplava la renovació de la il·luminació urbana i ornamental al conjunt de la ciutat, incloent propostes de recorreguts nocturns, instal·lacions artístiques, video mapping, jardins, etc. Per primera vegada es van fer servir drons per obtenir testimonis gràfics de la contaminació lumínica provocada pels sistemes d'il·luminació ornamental tradicionals. Es van desenvolupar més de 70 projectes bàsics d'il·luminació i es va calcular que, fins i tot incloent-hi nombroses propostes de noves il·luminacions, l'estalvi d'energia es podria aproximar al 70% de la potència instal·lada originalment.

Treball realitzat: Pla Director d'Il·luminació.

Projectes relacionats