Pla director d’il·luminació de San Cristóbal de La Laguna. Tenerife.

Planes Directores

Cabildo de Tenerife

2021

En el marc del projecte de millora de l'accessibilitat al conjunt històric de La Laguna (Recored) es va proposar la realització d'un Pla Director per adequar el paisatge nocturn als seus requisits. El pla tenia com a objectiu analitzar les diferents il·luminacions ornamental, urbana i comercial, i oferir una lectura harmonitzada de l'entorn històric.

A San Cristóbal de La Laguna, ciutat Patrimoni de la Humanitat, qualsevol actuació urbanística, incloent-hi la il·luminació nocturna, ha de respectar tant la legislació vigent en matèria de protecció del Patrimoni com les recomanacions dels organismes internacionals i nacionals concernits. S'afegeix la particularitat que aquestes illes tenen observatoris astronòmics de gran rellevància internacional, per la qual cosa el control de la contaminació lumínica derivada dels usos i costums en aquesta fase de l'antropocè és essencial. L'IAC ha desenvolupat, d'acord amb la legislació vigent, una sèrie de protocols i normatives molt precises que condicionen amb claredat meridiana què es pot fer i què no en el camp de la il·luminació urbana, ornamental i comercial. L'objectiu essencial en l'enllumenat urbà ha estat la recerca de la unicitat formal, al comercial s'inclouen suggeriments perquè els reclams lumínics s'adaptin a tipologies no contaminants ni intrusives en l'espai públic, i pel que fa al realç dels monuments, s'aposta més pel gest lluminós que per la representació formal completa de les edificacions.

Treball realitzat: Pla Director d'Il·luminació del Conjunt Històric.

Projectes relacionats