I

Il·luminació

Il·luminació per a l'art i l'arquitectura

La llum és el signe amb què es construeix el llenguatge de la il·luminació, una poderosa eina per a la posada en valor del patrimoni històric i l'art. L'esperit innovador i autocrític, sumat a l'experiència acumulada al llarg de trenta anys, han atorgat a Intervento la solvència necessària per abordar qualsevol projecte amb garantia d'èxit en l'àmbit del patrimoni històric o l'arquitectura singular.

Disseny d'il·luminació

Intervento compta amb un sòlid equip de disseny independent expert en urbanisme de la llum, i pioner en la redacció de plans directors en conjunts històrics. La il·luminació ornamental, el tractament lumínic en jaciments arqueològics i jardins històrics, la il·luminació museogràfica, la il·luminació en edificis BIC (Bé d’Interès Cultural), les instal·lacions efímeres o el disseny de lluminàries adaptades a espais singulars formen part de l'activitat quotidiana de l'estudi.

Consultoria

Intervento realitza estudis de compatibilitat de la llum natural amb els requeriments de conservació dels béns culturals, auditories sobre sistemes d'il·luminació ja existents, assessories sobre il·luminació sostenible, així com assistència tècnica a estudis d'arquitectura, enginyeria i restauració d'obres d'art.

Il·luminació d'exposicions

Intervento compta amb un equip de persones especialitzades en la il·luminació d’exposicions que, a més, gestiona i manté les dotacions de nombrosos centres culturals.

Lloguer d’equips

Intervento disposa de prou projectors i material d'il·luminació per resoldre de manera immediata les necessitats temporals de qualsevol esdeveniment expositiu.

Tots

Esglésies

Planes Directores

Museus / Centres Culturals

Exposicions

Disseny Lluminàries

Instal·lacions Efímeres

Ornamental

Planes Directores

2022

Pla director d’il·luminació d’Aranjuez. Comunitat de Madrid.

Museus / Centres Culturals

2022

Museu d’Escultura a l’Aire Lliure de La Castellana.

Exposicions

2022

Il·luminació de les exposicions Edats de l’Home.

Exposicions

2021

Il·luminació de l’exposició “Vivim el millor dels temps. Estem començant a construir el Paradís”.

Planes Directores

2021

Pla director d’il·luminació de San Cristóbal de La Laguna. Tenerife.

Exposicions

2021

Exposicions temporals Collegium a l’església de San Martín.

Esglésies

2020

Il·luminació de l’Església Convent de Santa Clara.

Instal·lacions Efímeres

2020

Vídeo mapping sobre la fachada histórica del cementerio de La AlmudenaVideo mapping sobre la façana històrica del Cementiri de l’Almudena.

Museus / Centres Culturals

2020

Projecte d’il·luminació del Centro Cultural Fernán Gómez.

Ornamental

2020

Renovació de la il·luminació del Monument 11-M.

Exposicions

2020

Il·luminació del centre d’exposicions Naves de Gamazo.

Ornamental

2019

Il·luminació ornamental de les Catedrals de Plasència.

Disseny Lluminàries

2019

Lluminària d’execució especial per a la il·luminació del Baldaquí de les Ànimes.

Ornamental

2019

Il·luminació del Castillo de La Alameda. Madrid.

Veure més

Altres serveis